iklan

Jom..lepak di sini!!!.....

Jumaat, 22 Februari 2013

SIAPAKAH PAULUS?  Menurut sejarah, maka tokoh Paulus alias Saulus ini muncul
  kira-kira tahun 38 M. Ada pula yang mengatakan tahun 80 M,
  tetapi saya kira yang jelas ia ada hidup di zaman Yesus,
  paling tidak ia seangkatan dengan murid-murid Yesus. Paulus
  adalah anak didik Gamalied, seorang guru yang termasyhur,
  akhli Taurat dan Falsafah. Ibu Paulus adalah orang Yunani,
  dan ayahnya orang Yahudi, sehingga pelajaran agama yang
  diperolehnya adalah gabungan daripada kepercayaan Yahwe dan
  Helenisme. Dari percampuran darah Yahudi dan Yunani, yaitu
  darah Pandai dan darah Berpikir (Kita mengetahui bukan bahwa
  orang-orang Yahudi terkenal kepandaian dan penemuan-penemuan
  ilmiahnya, dan Yunani kita kenal pula telah melahirkan
  tokoh-tokoh falsafah yang agung-agung), maka Paulus memang
  luar biasa sekali. Otaknya cerdas luar biasa, dapat kita
  saksikan nanti dalam surat-surat kirimannya. Ia bahkan
  dengan gemilang, sekalipun mendapatkan tantangan yang bukan
  sedikit berhasil menyatukan alam pikiran orang-orang Gerika,
  Alexandria, Gybelle dan Yahudi, yang kemudiannya merupakan
  suatu kekuatan yang luar biasa. Terdorong oleh ibunyalah
  barangkali makanya ia berkeras hati ingin mengabarkan Injil
  kepada orang orang kafir (Gerika maksudnya), dan terdorong
  oleh kebenciannya kepada sang ayah yang menurut penyelidikan
  sejarah tidak pernah mencintai Paulus, maka ia sangat
  memusuhi ayahnya, bahkan bangsa dan agama ayahnya. Kitapun
  dapat membaca nanti dalam surat-surat kirimannya, betapa ia
  mencuci bersih-bersih orang-orang Yahudi, bahkan sampai
  kepada Tauratnya sekalipun.
 
  PRIBADINYA
 
  Mengenai sukubangsanya, ia Paulus sendiri memberikan iawaban
  sebagai berikut:
 
  1. Ia adalah orang Rum, dalam keterangannya kepada orang
    Rum. 
  2. Ia adalah orang Yahudi, dalam keterangannya kepada orang
    Yahudi. 
  3. Ia adalah orang Parisi, dalam keterangannya kepada orang
    Parisi. 
 
  Menurut definisi ilmu jiwa, maka bila saja  seseorang
  memberikan dua buah keterangan, dan kedua-duanya tidak sama,
  artinya manusia itu tengah berdusta. Paulus saya kira
  menyedari dustanya ini, sebab dikemudian hari ia bahkan
  menekankan  kepada  pengikut-pengikutnya  untuk  berbuat
  demikian seperti katanya dalam Korintus I: 9:21: yang
  bunyinya, berbuatlah seperti Yahudi dihadapan orang Yahudi,
  dan berbuatlah seperti Gerika dihadapan orang-orang Gerika.
  Ia kemudian dengan sombongnya mengatakan: Bila dustaku ini
  melimpahkan kepada kemuliaan Allah, adakah aku ini masih
  akan dihukumkan pula? 
 
  Pribadi Paulus telah kita kenal. Ia bukan saja ahlhi putar
  balik yang baik, tetapi iapun seorang yang keras kepala. Ia
  dengan bangganya pula menulis, bahwa ia tidak mau tunduk
  kepada suatu hukum apapun dan begitulah katanya, bahwa
  segala sesuatu halal baginya, meskipun segala sesuatunya itu
  belum  tentu  berfaedah.  Keterangan  dustanya  ini
  berlarut-larut terus, sehingga kita dapatkan pula nanti,
  pada  waktu  ia  menerima  "panggilan Ilhami," menurut
  keterangannya yang pertama, ia tidak menampak apa-apa,
  menurut  keterangan  kedua  ia  melihat cahaya.
  dan 22:9). Menurut keterangannya  yang
  pertama pula ia sendiri saja yang mendengarkan suara itu,
  menurut keterangannya yang kedua, katanya kami semuanya
  mendengarkan. menurut
  keterangannya yang pertama pula ia mengatakan bahwa ia
  sendiri  yang jatuh, menurut keterangan yang kedua ia
  mengatakan "kami semuanya rebah." Lho, dia buta, tetapi ia
  dapat melihat dengan jelas kawan-kawannya pada jatuh,
  pelik kan? 

Nabi ‘Isa Islam VS Nabi ‘Isa Kristian (a.k.a. Tuhan Yesus)

Di dalam dunia ini ada dua jenis ‘Isa, iaitu:

(a) ‘Isa versi Islam

(b) ‘Isa versi Kristian

‘Isa versi Islam merupakan seorang manusia 100%. Baginda hanya merupakan seorang nabi. Baginda tidak dibunuh dan disalib. Al-Quran telah menjelaskan hal ini dengan nyata:

“Dan kerana ucapan mereka : ‘Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, ‘Isa anak Maryam, Rasul Allah’, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya…” ( Surah An-Nissa: 157)

‘Isa versi Kristian adalah manusia/tuhan Yesus yang telah mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kitab Injil ada memberitakan hal ini:

“Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati….” (Yohanes 19:33)

“Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu….”(Matius 27:58-59)

Lantaran terdapat dua versi Nabi ‘Isa dalam dunia ini, maka umat Islam perlulah mengetahui siapakah yang akan hadir pada akhir zaman ini, sama ada ‘Isa versi Islam atau ‘Isa versi Kristian?

Soalan: Menurut Islam siapakah Nabi ‘Isa yang akan hadir di akhir zaman nanti?

Jawapan: Pertama sekali, kita perlu faham bahawa Al-Quran telah mengajar kita bahawa

1. Allah adalah Tuhan semesta alam (Surah Al-Fatihah, ayat 1)

2. Allah itu tunggal, bukannya tritunggal/triniti (Surah Al-Ikhlas, ayat 1)

3. Allah tidak beranak atau diperanakkan (Surah Al-Ikhlas, ayat 3)

4. Tiada satu pun yang menyerupai-Nya (Surah Al-Ikhlas, ayat 4)

Kedua, kita perlu memahami pengakuan Nabi ‘Isa di dalam Al-Qur’an bahawa baginda bukanlah Tuhan Allah:

“Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: Hai ‘Isa putera Maryam, adakah kam mengatakan kepada manusia: ‘Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?’. ‘Isa menjawab: ‘Maha Suci Engkau (ya Allah), tidaklah patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku katakan demikian, maka tentu Engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tiada mengetahui apa yang ada pada diri (Zat) Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui segala perkara yang ghaib.’” (Surah Al-Maidah: 116)

“Aku ['Isa Al-Masih] tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, iaitu: Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu dan aku menjadi saksi atas mereka, selama aku hidup bersama mereka, Tatkala Engkau mewafatkanku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu.” (Surah Al-Maidah: 117)

Jadi siapakah Nabi ‘Isa yang akan muncul di akhir zaman menurut Al-Quran dan Al-Hadis? Sudah tentu Nabi ‘Isa versi Islam, Rasul Allah, manusia 100% dan bukannya tuhan, kehadirannya adalah untuk membersihkan dirinya daripada dipertuhankan oleh orang-orang kafir. Inilah yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang berbunyi:

“Ingatlah ketika Allah berkata: ‘Ya ‘Isa, sesungguhnya Aku mengangkat engkau dan meninggikan (derajat) engkau kepada-Ku dan menyucikan engkau dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau di atas dari mereka yang kafir, sampai hari kiamat….’” (sebahagian dari terjemahan Surah Ali-Imran:55)

Soalan: Adakah ayat ini menunjukkan orang Kristan sekarang ini di atas orang yang kafir kerana mereka adalah pengikut Nabi ‘Isa versi Kristian?

Jawapan: Sila perhatikan ganti nama Nabi ‘Isa ditulis dalam huruf kecil yang bermakna dia manusia. Dan perlu anda ketahui bahawa kaum Kristian tidak menulis terjemahan ayat itu hingga tamat bacaan kerana takut pendustaan mereka terbongkar. Akhir ayat itu menegaskan bahawa pada akhirnya Nabi ‘Isa dan sekalian manusia akan kembali kepada Allah , dan Allah-lah yang akan menjadi Hakim di Hari Kiamat. Hujung ayat itu berbunyi:

“‘…Kemudian tempat kembalimu hanyalah kepada-Ku, lalu Aku hukum antara kamu tentang apa-apa yang kamu perselisihkan.’”. (Surah Ali Imran :55)

Soalan: Sila jelaskan lebih lanjut mengenai persoalan Nabi ‘Isa versi Islam yang dinyatakan di dalam Surah Ali Imran?

Jawapan: Allah mengajar Nabi Muhammad dan umat manusia mengenai kejadian Nabi ‘Isa di dalam Surah Ali Imran yang berbunyi:

“Demikianlah Kami bacakan kepada engkau (ya Muhammad) beberapa ayat dan Kitab yang hakim (berisi hikmah)” (Surah Ali Imran: 58)

“Sesungguhnya umpama (kejadian) Isa disisi Allah, seperti (kejadian) Adam, Allah jadikan dia dari tanah, kemudian Allah berkata kepadanya: ‘Jadilah engkau’, maka jadilah ia”. (Surah Ali Imran: 59)

Soalan: Jadi itu bermakna hadis-hadis Nabi Muhammad dan syarahan ulama-ulama Islam adalah merujuk kepada Nabi ‘Isa versi Islam?

Jawapan: Benar, sudah tentulah ia merujuk kepada Nabi ‘Isa versi Islam

Soalan: Bagaimanakah dengan hujah-hujah kaum Kristian yang berlandaskan kitab Injil?

Jawapan: Kita tidak perlu khuatir dan menyusahkan fikiran kita dengan memikirkan hujah-hujah dari kitab Injil kerana kitab Injil telah dibuktikan korup, menyeleweng, hilang keaslian dan bercampur antara ayat yang haq dan ayat yang batil. Buktinya kaum Kristian tidak berpuas hati dengan hanya menyelewengkan kitab Injil dan cuba pula hendak menyelewengkan kitab suci Al-Quran. Contohnya dalam kes ayat 55, Surah Ali Imran tadi.

Kesimpulan: Al-Quran, Al-Hadis dan ijma’ ulama Islam tidak pernah bersetuju bahawa Nabi Isa yang diceritakan dalam al-Quran merupakan Yesus Kristus, tuhan orang Kristian. Perlakuan orang Kristian memalsukan ayat Al-Quran yang tersebut di atas untuk tujuan menghalalkan ajaran agama mereka ini tidak ubah seperti meletakkan tanda halal pada makanan yang tidak halal bagi umat Islam. Contohnya kejadian penggunaan enzim lemak khinzir di dalam produk Ajinomoto keluaran Indonesia. Di luar kulit mereka gunakan simbol Islam iaitu halal tetapi hakikatnya produk itu telah tercemar!

Firman Allah :

“Segolongan di antara orang-orang Ahli Kitab bercita-cita hendak menyesatkan kamu, dan tiadalah mereka menyesatkan (orang lain), hanya diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyedarinya.” (Surah Ali-Imran: 69)